Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người ghé thăm trang web này. Do vậy, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách về quyền riêng tư này để hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi như là đã cho phép – khi cần thiết và thích hợp – việc tiết lộ như được đề cập trong chính sách này.

Một trong những mục đích của trang web của chúng tôi là để thông báo cho bạn biết chúng tôi là ai và những công việc chúng tôi làm. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc thông tin cần thiết một cách tốt hơn. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • hồi đáp lại các thắc mắc hoặc yêu cầu mà bạn gửi
  • xử lý các đơn hàng hoặc hồ sơ do bạn gửi
  • quản lý hoặc nếu không thì thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn có với chúng tôi
  • dự đoán và giải quyết các vấn đề với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào đã cung cấp cho bạn
  • tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị trực tiếp. Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi bạn biết về mục đích sử dụng đó và nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp.

Ngoài ra, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả những mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức đã nêu ở dưới. Chúng tôi sẽ ngừng việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như vậy ngay khi có khả năng hợp lý để làm điều đó.

Ngoài ra, dữ liệu cá nhân thu thập được (đôi khi) sẽ được chuyển giao cho các bên thứ ba đã chọn, mà các bên này có thể nằm bên ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (“EEA”) như là một phần của các dịch vụ cung cấp cho bạn thông qua trang của chúng tôi. Lấy ví dụ: tùy từng thời điểm, điều này có thể xảy ra nếu có bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi đôi khi nằm tại một quốc gia bên ngoài EEA hoặc một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nằm ở một quốc gia bên ngoài EEA.

Các bên thứ ba này sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài những nội dung chúng tôi đã thỏa thuận với họ. Shell yêu cầu các bên thứ ba đó thực hiện bảo vệ theo phương thức thỏa đáng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn và do đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng các quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ nếu chúng tôi chuyển giao thông tin của bạn ra bên ngoài EEA theo cách này. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi đang ở bên ngoài EEA, thông tin của bạn có thể được chuyển giao ra bên ngoài EEA để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.

Ngoại trừ những nội dung đã trình bày trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn trừ khi chúng tôi có quyền hợp pháp hoặc bắt buộc phải làm như vậy (ví dụ: khi quy trình pháp lý bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy hoặc phục vụ mục đích của công tác phòng chống gian lận hoặc tội phạm khác) hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi và của người dùng/khách hàng hoặc cá nhân khác của chúng tôi.

Xin hãy an tâm rằng chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu bạn đã chỉ rõ rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này vào thời điểm bạn gửi thông tin hoặc vào một thời điểm sau đó.

HOTLINE: 094 686 4000