Gói bảo trì website

Bao gồm việc xử lý các lỗi phát sinh không phải do nguyên nhân tự thân sản phẩm như lỗi do người sử dụng không đúng phương pháp, lỗi server….
Trong trường hợp yêu cầu bảo trì bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài dịch vụ bảo trì (lỗi phát sinh không bắt nguồn từ bản thân phần mềm), bạn phải có trách nhiệm thanh toán chi phí bổ sung. Chi phí này sẽ được chúng tôi thông báo cho bạn trước khi tiến hành công việc.
Sao lưu website định kỳ theo tuần, tháng hoặc theo quý để tránh mất mát dữ liệu.
Đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ hệ thống khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng website – phần mềm.

Ưu đãi

Giảm giá dịch vụ khi có nhu cầu bổ sung module cho hệ thống website đã thiết kế.
Được hỗ trợ và tư vấn miễn phí khi có nhu cầu mở rộng hệ thống
Được tư vấn và hướng dẫn SEO website.
Được nâng cấp website miễn phí lên các phiên bản mới nhất theo định kỳ

HOTLINE: 094 686 4000