Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Chuyên viên đồ họa

Xin chào tôi tên là Phạm Tuấn Anh, một Graphic Designer đầy nhiệt huyết và sáng tạo.

Với tính cách ham học hỏi, sáng tạo và tích cực trong công việc. Tôi tin có thể đóng góp một phần mình vào sự phát triển và thành công của các bạn.


Photography
Photoshop
Illustrator
3D Studio Max

HOTLINE: 094 686 4000