Chi phí làm web có những khoản mục nào?

Chỉ có 3 loại chi phí sau đây:

  1. Chi phí tên miền. Xem bảng giá
  2. Chi phí hosting. Xem bảng giá
  3. Chi phí thiết kế website. Xem bảng giá

HOTLINE: 094 686 4000