Có cần phải chọn tên miền đẹp không?

Tên miền nên ngắn gọn, dễ nhớ và tránh nhầm lẫn. Như vậy khách hàng sẽ nhớ và gõ thẳng địa chỉ của bạn vào trình duyệt.

Có hàng vạn trang web được sinh ra mỗi ngày, nên việc chọn được tên miền đẹp rất khó. Nếu có thể chọn được tên miền đẹp thì tốt, nhưng nếu không chọn được tên miền đẹp thì bạn cũng đừng lo lắng, có nhiều công cụ quảng cáo khác sẽ giúp khách của bạn vào website mà không cần nhớ địa chỉ website.

HOTLINE: 094 686 4000