Để duy trì website hàng năm cần có những khoản chi phí nào?

  1. Phí duy trì tên miền
  2. Phí duy trì hosting
  3. Phí bảo dưỡng kỹ thuật. Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu một khoản phí quản lý website nhỏ để giúp duy trì hoạt động website, hạn chế hacker tấn công, update phần mềm và backup dữ liệu hàng tháng… (Chi phí này không bắt buộc)

HOTLINE: 094 686 4000